ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر سید امین حسینی سنو استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی  را
به
سمت
رئیس
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


براساس
پیشنهاد معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه و با عنایت به مراتب
تعهد، تجربه و شایستگی های جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
رئیس
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه
منصوب می شوید. انتظار دارم در این دوره علاوه بر ماموریت های جاری مرکز، کلیه
فرآیندهای جاری حوزه های مختلف دانشگاه الکترونیکی شده و یکپارچگی لازم نیز در
برنامه های موجود حفظ شود
.


امید
است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از توان ارزشمند کارشناسان ارشد این
مرکز در راستای اهداف کلان سند راهبردی دانشگاه موفق باشید.


ریاست گروه(مرکز) آموزش های الکترونیکی دانشگاه از سال 89 تاکنون
و معاونت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای 88 الی 89
از سوابق اجرایی
دکتر
حسینی سنو
می باشد.


 .گفتنی است :  دکتر سید امین حسینی سنو استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی  دانشگاه می باشد که نگارش ،
تالیف و گردآوری هفت جلد کتاب، نگارش و نشر بیش از 18 مقاله در نشریات علمی
پژوهشی داخلی و خارجی ، بیش از 58 مقاله در
همایش های داخلی و خارجی را در کارنامه خوددارد.گفتنی است قبل از این ریاست مرکز فناوری اطلاعات و
ارتباطات
دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1377 تاکنون بر عهده دکتر محسن
کاهانی  استاد گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه بود
.


 


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار