ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر
سعید ابریشمی استادیار دانشکده مهندسی را به سمت رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


براساس پیشنهاد معاونت محترم آموزشی دانشگاه نظر و به
مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه آموزشهای الکترونیکی دانشگاه منصوب می
شوید
. امیدوارم در چهارچوب
سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه های شورای سیاست گذاری این
گروه پیشبرد امور موفق باشید.


لازم به ذکر است :  دکتر سعید ابریشمی استادیار دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


ایشان دارای سه اختراع ثبت شده : سیستم تشخیص چهره با
استفاده از روش انطباق گرافهای کشسان بر پایه الگوریتمهای ژنتیک و سیستم کنترل
تردد عابرین بر اساس یابش و ردیابی چهره انسان و سامانه شمارش و کنترل تردد عابرین
بر پایه بینایی ادراکی ماشین می باشد .


دکتر ابریشمی
مولف چند عنوان کتاب و دارای ارائه و
چاپ بیش از 16 مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی می باشد.


همچنین وی سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود بیش از 8 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار