ارسال شده در تاریخ :

در حکمی
از سوی دکتر ایرجی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر کامران
داوری، به‌عنوان مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی آب منصوب گردید.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر
کامران داوری، عضو هیئت‌علمی علوم آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد، در حکمی از سوی دکتر فضل‌الله ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی،
به مدت یک سال به‌عنوان مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی آب منصوب گردید.


متن
حکم به شرح زیر می‌باشد:


با سلام و احترام؛


با تقدیر
و تشکر از همکاری مؤثر جنابعالی با انجمن‌های علمی دانشجویی، نظر به‌مراتب تعهد، تجربه،
توان علمی و روحیه همکـاری و همـدلی بـا دانشـجویان، به‌موجب این حکم به مـدت یک
سال به‌عنوان مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی آب منصوب می‌شوید.


امید
است که با یاری همه‌جانبه و انتقال تجربیات گران‌بهای خود به دانشجویان، زمینه‌های
تعالی و بلوغ این مجموعه‌های دانشجویی را فراهم آورید.


فضل‌الله ایرجی کجوری


مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی


لازم
به ذکر است دکتر کامران داوری استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه
و معاون فرهنگی ف اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.


 خبرنگار:
مینا شهابی


568585564637488486


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار