ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حسین افخمی
روحانی کارشناس دانشگاه ، به مدت دو سال به
عنوان رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.


در این حکم آمده است:


نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جنابعالی به عنوان یکی
از ایثارگران انقلاب اسلامی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس اداره
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب می شوید. اطمینان دارم درک عمیق شما
از امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان یادگاران ارزشمند دفاع مقدس منجر به
تعالی و بهبود امور آموزشی، فرهنگی و صنفی این عزیزان گردد.


توفیق بیش از پیش
جنابعالی را در این مسئولیت خطیر از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار