ارسال شده در تاریخ :

در حکمی
که از سوی سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی صادر شد، دکتر جعفری
ثانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمیبن
کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، به‌عنوان عضو حقیقی کارگروه دانشگاه ها
و موسسه های دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی منصوب گردید.


متن حکم به شرح زیر می‌باشد:

احتراماً به استناد بند 3 ماده 9 آئین‌نامه نظام
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این ابلاغ، جناب‌عالی
به عنوان «عضو حقیقی کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های
دولتی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی» تعیین می‌گردید. انتظار می‌رود بر اساس وظایف
و اختیارات کارگروه، با همکاری سایر اعضا نسبت به تحقق اهداف تصریح‌شده در آئین‌نامه
مذکور اهتمام ورزیده و با حضور مؤثر و ارزشمندتان گام مؤثری در راستای ارتقا کیفیت
نظام علوم، تحقیقات و فناوری برداشته شود.

توفیق
روزافزون جناب‌عالی را در انجام امور محوله از خداوند رحمان، مسئلت می‌نمایم./


با آرزوی توفیق الهی


سعدان
زکایی


رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی


لازم
به ذکر است دکتر جعفری ثانی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم
تحقیقات و فناوری خراسان رضوی می‌باشد.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار