ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر ابراهیم
ایزدی
، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه فردوسی
مشهد
را
به مدت دو سال، 
به سمت رئیس
پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
منصوب کرد.


در این
حکم آمده است :


نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب عالی
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس پژوهشکده
علوم گیاهی منصوب می شوید. امیدوارم در سایه
تلاش های مجدانه جنابعالی و همکاران ارجمند و انجام پژوهشهای تقاضا محور و در راستای
ماموریت گرایی و تلاش در جهت تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه، شاهد پیشرفت روزافزون امور آن پژوهشکده باشیم
.


دکتر ابراهیم ایزدی، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد می باشد
که سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 105 کنفرانس داخلی و
خارجی همچنین ارائه و چاپ بیش از 81 عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی و استاد راهنمای بیش از 72 پایان
نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان را در کارنامه پژوهشی خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار