ارسال شده در تاریخ :

دکتر
سید هادی ابراهیمی استادیار گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد، طی حکمی از سوی دکتر کافی رئیس دانشگاه به عنوان رئیس دبیرخانه همکاری
های علمی با هند منصوب شد.


در این
حکم آمده است:


نظر
به تعیین دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز ملی هماهنگی همکاری های علمی با هند و
تشکیل دبیرخانه موضوع و با توجه به مصوبه شورای
سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه در خصوص پیگیری همکاری های بین المللی در حوزه های
مختلف جغرافیایی و فرهنگی جهان در راستای سند توسعه دانشگاه، به موجب این حکم به مدت
دوسال به عنوان رئیس دبیرخانه همکاری های علمی با هند ومسئول میز شبه قاره هند منصوب می گردید.


مقتضی
است وظایف محوله را وفق شرح وظیفه و مصوبات دبیرخانه مرکزی مراکز کانونی کشور و درهماهنگی
اجرایی با مدیریت همکاری های علمی بین المللی انجام فرمایید. توفیق شما را از خدای
بزرگ خواستارم.


لازم
به ذکر است دکتر سید هادی ابراهیمی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که دارای 3 اختراع ثبت شده : دستگاه شبیه ساز
خروج گاز از شکمبه تحت شرایط برون تنی ناپیوسته ، سیستم جدید کشت مداوم میکربهای بیهوازی و دستگاه
اتوماتیک 32 کاناله ثبت لحظه ای و همزمان فشار با قابلیت تخلیه گاز در فشار یا
زمان معین و ارسال داده ها از طریق
GSM/GPRS مجهز به سیستم اندازه گیری غلظت گاز متان می باشد و سابقه حضور و
ارائه مقاله در بیش از 23 کنفرانس داخلی و خارجی همچنین ارائه و چاپ بیش از 14
مقاله در مجلات داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.


مدیریت
فرهنگی دانشگاه در سالهای 79 الی 84 ، رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
دانشگاه در سالهای 91 الی 93 و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
 از سال  1394 الی 96 از سوابق
اجرایی وی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار