ارسال شده در تاریخ :

دکتر
سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه و عضو هیات علمی گروه
علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد، از سوی دکتر فضل الله ایرجی مدیر کل فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور   منصوب شد.


در
حکم دکتر ایرجی آمده است:


با
سلام و احترام


با
تقدیر و تشکر از همکاری موثر جناب عالی با انجمن های علمی دانشجویی ، نظر به مراتب
تعهد ، تجربه ، توان علمی و روحیه همکاری و همدلی با دانشجویان ، به موجب این حکم
به مدت یکسال به عنوان مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع
غذایی منصوب می شوید.


امید
است که با یاری همه جانبه و انتقال تجربیات گران بهای خود به دانشجویان، زمینه های
تعالی و بلوغ این مجموعه دانشجویی را فراهم آورید.


فضل
الله ایرجی کجوری


مدیر
کل فرهنگی و اجتماعی 


لازم
به ذکر است دکتر سید هادی ابراهیمی عضو
هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


مدیریت
فرهنگی دانشگاه در سالهای 79 الی 84 ،
رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در سالهای 91 الی 93 و مدیر دفتر
ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد  از سال  1394 تاکنون از سوابق اجرایی وی
می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار