ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر آزیتا فراشی استادیار گروه آموزشی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط
زیست را به سمت مدیر گروه های آموزشی محیط
زیست و شیلات دانشگاه منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
مدیر گروه های آموزشی محیط زیست و شیلات این دانشکده منصوب می شوید
.


ضروری است برنامه مدون گروه های یادشده را منطبق
بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای
آن را با بهره گیری از توان موجود در هر گروه در اولیت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون
شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است :  خانم دکتر آزیتا فراشی استادیار گروه آموزشی محیط
زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


ایشان فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته محیط
زیست و  مولف بیش از 21 مقاله علمی
پژوهشی و ISI است و شرکت در بیش از 30 کنفرانس داخلی و خارجی از
دیگر سوابق پژوهشی ایشان می باشد.  


همچنین از سوابق اجرایی خانم دکتر فراشی می توان
به عضویت در هیأت مدیره انجمن جمعیت سبز ایران  و مشاورت انجمن علمی محیط
زیست اشاره کرد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار