ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر زینب موذن زاده استادیار دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه را
به سمت رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


با توجه به تجارب
و شایستگی های سرکار عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو
سال به عنوان رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه منصوب می شوید. نهادینه نمودن
خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به دانشجویان بین الملل توسط ساختارهای موجود دانشگاه،
تسهیل خدمات کنسولی و نیازهای زندگی در پردیس دانشگاه و توسعه دیپلماسی علمی به ویژه
پذیرش دانشجویان بین المللی از وظایفی است که انتظار می رود به نحو احسن صورت پذیرد.
توفیق بیش از پیش برای سرکار در انجام این مسئولیت مهم را از درگاه خداوند متعال آروزمندم.


لازم به ذکر است دکتر زینب موذن زاده استادیار گروه
آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد می باشد.


ایشان مولف 2 عنوان کتاب است و دارای ارائه و چاپ بیش از 7 مقاله در
مجلات فارسی و انگلیسی می باشد.


دکتر موذن زاده همچنین سابقه
حضور و ارائه مقاله در بیش از 27 کنفرانس
داخلی و خارجی را دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار