ارسال شده در تاریخ :

اعضای
هیئت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان رضوی طی احکام جداگانه‌ای از سوی
دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری منصوب شدند.


در
این احکام آقایان دکتر جعفری ثانی دبیر هیئت نظارت و ارزیابی
آموزش عالی استان خراسان رضوی، دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر داوری معاون
فرهنگی اجتماعی دانشگاه و دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
به عضویت در هیئت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان رضوی منصوب شدند.


در
این احکام آمده است:


احتراماً
به استناد بند 1 ماده 10 آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، جناب‌عالی
به‌عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان
خراسان رضوی منصوب می‌گردید.


امید
است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با سایر اعضای هیئت مذکور در پیشبرد اهداف
نظام آموزش عالی کشور، خصوصاً در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت آن، موفق و مؤید
باشید


لازم
به ذکر است دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد رئیس هیئت نظارت ارزیابی و
تضمین کیفیت استان خراسان رضوی (عتف) است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار