ارسال شده در تاریخ :

یازدهمین
شماره خبرنامه مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد(مرکز
فردوسی) منتشر شد.


مهم
ترین خبرهای این شماره عبارت است از:


بازدید
دانش آموزان برتر المپیاد زبان فارسی مدارس کشور لبنان از مرکز فردوسی


بازدید
رایزن فرهنگی سفارت فرانسه از مرکز فردوسی


امضای
قرار داد همکاری علمی آموزشی میان مرکز فردوسی و دانشگاه صلاح الدین و مرکز آموزش مدیریت اربیل کردستان عراق


امضای
تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های سنت ژزف و روح القدس لبنان


آغاز
اولین دوره مشترک آموزشی مرکز فردوسی و مرکز سواز دانشگاه لندن


برگزاری
جشن یلدا


.


برای دریافت و مطالعه خبرنامه روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار