ارسال شده در تاریخ :

کتاب نظریه اخلاقی توحیدی - بررسی آرای اخلاقی علامه طباطبائی(ره) توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

کتاب حاضر در قالب هفت فصل می‌کوشد پس از بیان گزارش کوتاهی از زندگی‌نامه علامه که نقش بسزایی در شکل‌گیری نگرش وی به اخلاق دارد، مفاهیم، پیش‌فرض‌هاو مؤلفه‌های این نظریه را توضیح داده، سپس با نگاهی انتقادی به ارزیابی نظریه اخلاقی توحیدی بپردازد.

توجه به نظریه‌پردازی در حوزه اخلاق اسلامی و تحلیل انتقادی نسبت به آرای اخلاقی علامه طباطبایی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب "نظریه اخلاقی توحیدی"است که انتظار می‌رود نقش بسزایی در توسعه دانش اخلاق اسلامی ایفا کند.

لازم به ذکر است کتاب نظریه اخلاقی توحیدی - بررسی آرای اخلاقی علامه طباطبائی(ره) تالیف دکتر سعید نظری توکلی دانشیار دانشگاه تهران و توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است.

آخرین اخبار