ارسال شده در تاریخ :

کتاب مجموعه سوالات المپیاد عمران به منظور آشنایی و آمادگی
بیشتر دانشجویان رشته عمران جهت شرکت در المپیاد دانشجویی برای اولین بار کتاب توسط مهندس خرمی تهیه شده و به چاپ رسیده است.


این کتاب شامل سه بخش است و حاوی مطالب:"آشنایی با
المپیاد دانشجویی، تاریخچه المپیاد دانشجویی، شیوه آمادگی برای المپیاد، مزایا و
تسهیلات برگزیدگان المپیاد و مجوعه سوالات المپیاد علمی دانشجویان در سال 1395
بهمراه پاسخ تشریحی می‌باشد.


سعی مولف برآن بوده تا ضمن افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به
المپیاد علمی دانشجویی، نگرانی آنها را تا حد زیادی کاهش دهد و راه‌کارهایی جهت
آمادگی و شرکت در المپیاد ارائه نماید.


شایان ذکر است مهندس خرمی در حال حاضر دانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار