ارسال شده در تاریخ :

در راستای
منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به ایجاد الگوئی اسلامی_ایرانی برای پیشرفت
و تاکید ایشان بر لزوم ایجاد این الگو مبتنی بر نگاه اسلامی به انسان، پژوهشکده مطالعات
اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام انجام طرح پژوهشی در این خصوص نمود
که نتیجه ی آن چاپ کتابی با عنوان "درآمدی بر الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت"
میباشد.


این کتاب که تألیف دکتر مصطفی سلیمی فر،
دکتر وحید ارشدی و دکتر سیدسعید ملک الساداتی می باشد، توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات
اسلامی در علوم انسانی به چاپ رسیده و هم اکنون در دسترس علاقمندان به تحقیق و پژوهش
در این حوزه قرار دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار