ارسال شده در تاریخ :

هاشم
ایزدی کارشناس آموزش اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد، به
عنوان کارشناس برتر ادارات شاهد و ایثارگر منطقه سه کشور انتخاب شد.


در
نامه ای با امضای مدیر کل امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر وزارت علوم ، تحقیقات و
فناوری آمده است :


برادر
گرامی جناب آقای هاشم ایزدی علی آبادی


کارشناس
محترم اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد


با
اهدای سلام


در
همه اعصار و فرهنگ ها خوبی شایسته تقدیر و تحسین است .بی شک ارائه خدمت صادقانه و
در خور توجه به ایثارگران در سنگر علم و دانش مصداق بارز خوبی هاست .


بدین
وسیله از ارائه خدمات دلسوزانه شما به دانشجویان شاهد و ایثارگر صمیمانه تشکر و
قدردانی نموده و انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان کارشناس برتر سال تبریک عرض
می نمایم.


امیدوارم
با استعانت از درگاه ایزد منان همواره در راه تحکیم آرمانهای امام راحل و مقام
معظم رهبری و ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت موفق و موید باشید.


سید مهدیحسینی 


مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


لازم به ذکر است هاشم ایزدی لیسانس
مهندسی صنایع غذایی
بمدت 18 سال کارشناس شاغل در اداره تغذیه بعنوان مسئول کنترل کیفی و
مسئول خوابگاههای خودگردان بود که  از تاریخ 23 تیرماه 94 در
اداره امور شاهد و ایثارگر مشغول به خدمت می باشد
.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار