ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های
اجرایی جهت انتخاب هفت نفر به عنوان هیت رئیسه این شورا در روز چهارشنبه 20 بهمن 95 در سالن
اجتماعات فرمانداری شهرستان مشهد برگزار شد.


در
این جلسه معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه
های اجرایی گفت: روابط عمومی پیشانی سازمان است و وظیفه دارد خدمات دولت را اعلام نماید.


معاون
سیاسی، اجتماعی، امنیتی فرماندار شهرستان مشهد نیز در این نشست اظهار داشت: روابط عمومی
ها نقش بی بدیلی در ارتقاء سرمایه اجتماعی دستگاه ها و نظام دارند. همچنین معاون اداری
مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان مشهد وظیفه روابط عمومی اطلاع رسانی خدمات نظام
برای ایجاد امید و نشاط در مردم بیان کرد.


در
این جلسه پس از برگزاری انتخابات، هفت نفر از مدیران روابط عمومی دستگاه های
اجرایی مشهد به عنوان هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی
شهرستان مشهد انتخاب شدند که دکتر سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد نیز به عنوان یکی از اعضاء این شورا انتخاب گردید.


60073


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار