ارسال شده در تاریخ :

طرح
پژوهشی ارائه‌شده با عنوان پایش رطوبت خاک در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان طرح منتخب برنامه "
Pietro
Dalla Valle, CRUI
" در سال 2017 اعلام گردید.


طرح
پژوهشی ارائه‌شده با عنوان پایش رطوبت خاک در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک توسط تیم تحقیقاتی
متشکل از دکتر علیرضا فرید حسینی، دکتر حسین انصاری اعضای هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی
آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر فرید فریدانی محقق پسادکتری این گروه
در دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سالواتوره مانفردا از دانشگاه باسیلیکاتای ایتالیا
(
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - DICEM) موفق به دریافت مبلغ 10.000 یورو به‌عنوان طرح منتخب برنامه
"
Pietro Dalla Valle, CRUI"
در سال 2017 گردید.


این برنامه توسط وزارتخانه‌های علوم ایتالیا و ایران و باهدف ایجاد فضای همکاری
علمی بین دانشگاه‌های دو کشور در رشته‌های علوم پایه، انسانی، مهندسی، فناوری اطلاعات
و هنر تعریف‌شده است. بدیهی است تبادلات علمی و بین‌المللی و ایجاد زمینه‌های همکاری
پایدار و درازمدت در حوزه علم و فناوری در بین کشورها به توسعه جریان دانش، خلاقیت
و نوآوری شتاب بخشیده و درنهایت ضمن افزایش رفاه اجتماعی، صلح و دوستی رابین کشورها
و جوامع به ارمغان خواهد آورد.


برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید


آخرین اخبار