ارسال شده در تاریخ :

روز
یکشنبه 7 آبان 96 جلسه هیئت مدیره جدید شبکه جامع دانشگاه های استان با حضور روسا
و اعضاء اصلی هیئت مدیره در دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. بنا بر
دستور این جلسه رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس، مدیرعامل و خزانه دار موسسه انتخاب  شدند و گزارشی از عملکرد مالی آن ارائه گردید.


دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیئت مدیره شبکه جامع دانشگاه های استان در
خصوص دور دوم انتخابات و انتصابات تشکیلات  اظهار داشت:  در دور اول پایه ها و
زیرساخت های این شبکه شکل گرفته و اکنون انتظار می رود مدیران ارشد موسسات و
دانشگاه های آموزش عالی استان از تمام ظرفیت ها برای اهداف این شبکه استفاده
نمایند.


وی
از جمله دست آوردهای این شبکه را ایجاد گفتمان علمی و آکادمیک و همچنین ترویج این
اصل اعلام نمود که تصمیم سازیها و اقدامات اجرایی در استان را نیازمند مطالعات علمی و مشارکت
دانشگاهیان دانست.


مطابق
با اساس نامه موسسه، پس از انجام انتخابات و مشخص شدن اعضاء اصلی هیئت مدیره
حداکثر به مدت یک هفته می بایست تشکیلات هیئت مدیره مشخص و معرفی شوند که در این
جلسه بنا بر رای اعضاء،  افراد زیر به سمت های ذکر شده انتخاب و منصوب گردیدند.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس هیئت مدیره


دکتر
مصطفی مهرابی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره


دکتر
عباس شیخ الاسلامی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان مدیر عامل


دکتر
محسن حداد سبزوار رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی به عنوان خزانه دار


لازم به ذکر است در
پایان این جلسه  گزارشی از عملکرد مالی و صورت وضعیت آن طی دوره دوساله قبل ارائه گردید.


800869


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار