ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه
29 مهرماه 1396 جلسه شبکه جامع دانشگاه های خراسان رضوی با حضور جمعی از روسا و
معاونین دانشگاه های استان برگزار گردید. در این جلسه با توجه به اتمام دوره اعضاء
هیات مدیره این شبکه، انتخابات هیات مدیره جدید برگزار شد.


برطبق اساسنامه
اعضاء هیات مدیره
شبکه جامع دانشگاه های خراسان رضوی به مدت دو سال انتخاب گردیده و پس از آن با برگزاری انتخابات
مجدد، اعضاء هیات مدیره جدید با اکثریت آراء انتخاب می شوند.


از جمله
ویژگیهای این دوره از انتخابات شبکه جامع دانشگاه های استان،  افزایش اعضاء اصلی
هیات مدیره از 9 به 11 نفر و همچنین امکان عضویت روسای سابق دانشگاه ها به عنوان
اعضاء حقیقی می باشد.


بر اساس انتخابات صورت گرفته در این جلسه 11 نفر از اعضاء
شبکه جامع دانشگاه های استان به عنوان
اعضاء اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل و یک نفر بازرس انتخاب گردیدند که
اسامی آنان در زیر آمده است:


اعضاء
اصلی:


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید
حسین نوعی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و نماینده موسسات غیرانتفاعی استان


دکتر
مصطفی مهرابی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دکتر
محمدعلی داوریار رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی


دکتر سید
حسن علم الهدائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی


دکتر
عباس شیخ الاسلامی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


دکتر
سیدحسین مجتبوی رئیس دانشگاه فرهنگیان مشهد


دکتر سید
علی اکبر شمسیان رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی


دکتر
محمدجواد سلجوقی رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی


دکتر
مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد


دکتر
محسن حداد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی


عضو علی
البدل:


دکتر رضا
احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد


بازرس:


دکتر محمود
قربانی مشاور استاندار خراسان رضوی


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار