ارسال شده در تاریخ :

در چهارچوب گسترش همکاری‌های علمی آموزشی مرکز آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهدبا دانشگاه های کشور عراق،
قرارداد همکاری علمی – آموزشی میان مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوت
عراق روز دوشنبه ، 8 آبان ماه 96 در مرکز فردوسی به امضای، دکتر احسان قبول رئیس
این مرکز و دکتر علی عبدالحسین زوین رئیس دانشگاه کوت عراق رسید.


بر اساس این قرارداد، مرکز آموزش زبان فارسی به
غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکزفردوسی) بر اساس نیازها و مقتضیات این دانشگاه، دوره های
آموزشی کوتاه مدت، انجام طرح های پژوهشی و آموزشی در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان، برگزاری دوره های آموزش مجازی، برگزاری دوره های دانش افزایی در
مرکز فردوسی را ارائه خواهد کرد.


بر طبق این قرارداد دانشگاه کوت نیز فراهم کردن
مقدمات و ضروریات سفر استادان مرکز فردوسی و فراهم کردن مقدمات لازم جهت گسترش
زبان فارسی و تاسیس رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوت را متعهد شد.


یادآور می شود دانشگاه کوت در استان واسط کشور
عراق قرار دارد که از استان های همجوار ایران به شمار می آید و بنا به نیازهای
اقتصادی و آموزشی افراد زیادی مایل به یادگیری زبان فارسی هستند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار