ارسال شده در تاریخ :

پروفسور سانگ یکی از پژوهشگران کالج علوم دامی دانشگاه ملی
کانگ وونگ کره جنوبی که به دعوت دانشگاه فردوسی مشهد جهت بازدید از گروه علوم دامی
و ارائه چند سمینار وارد مشهد شده بود، یکشنبه شب با دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار نمود.


در این دیدار که دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی و دکتر وکیلی
مدیر گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشتند، طرفین به
علاقه مشترک در خصوص همکاری های علمی در زمینه اعزام دانشجویان دکتری علوم دامی دانشگاه
فردوسی جهت فرصتهای تحقیقاتی به کره جنوبی
و نیز تبادل اساتید گفتگو نمودند.


پس از گفتگوهای طرفین پیرامون همکاری های علمی و آموزشی
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کانگ وونگ کشور کره جنوبی، موافقنامه امضا شده از
سوی آن دانشگاه به امضای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد رسید.


همچنین در این دیدار نشان دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم
ایشان شد.


پروفوسور سانگ پزوهشگر کالج علوم دامی دانشگاه ملی کانگ وونگ
کره جنوبی در ادامه حضور خود در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 27 شهریور ماه جاری از مرکز تحقیقات گاو شیری
دانشکده کشاورزی دانشگاه ، همچنین از آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و سپس در نشستی با تعدادی از اعضای هیات علمی گروه
علوم دامی دانشگاه امکانات و فعالیت های کالج
علوم دامی دانشگاه ملی کانگ وونگ کره جنوبی را توضح داد و اعضای حاضر در این نشست
نیز امکانات و فعالیت های گروه علوم دامی از جمله امکانات این گروه را برای ایشان
ارائه نمودند.kore.96.2


kore.96.3


800597_1


800598


800599


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار