ارسال شده در تاریخ :در ادامه حضور هیأت اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه بغداد
یادداشت تفاهم همکاریهای علمی میان دو طرف به امضای دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر
عبد الرسول رئیس دانشگاه بغداد رسید.


 


بر اساس این یادداشت
تفاهم دو طرف نسبت به تبادل اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات
تکمیلی و نیز ارائه فرصتهای مطالعاتی در حوزه های مورد توافق طرفین به توافق
رسیدند.


بر اساس یکی دیگر از
بندهای این یادداشت تفاهم، طرفین در خصوص تبادل مواد و متون درسی، انتشارات علمی،
همکاری و مشاوره در تدوین برنامه های درسی، تدوین طرحهای تحقیقاتی مشترک، ارائه
دوره های تقویت سطح علمی مدرسان طبق برنامه اجرایی، به توافق رسیدند.


برگزاری همایشها و
نشستهای علمی و کارگاهها و دوره های آموزشی و نیز انتشار مقالات مشترک و متون
آموزش از دیگر نکات مهم مورد توافق طرفین بود.


در همین راستا، دانشگاه
فردوسی مشهد تا پایان سال 2017 میلادی سه دوره و کارگاه آموزشی با حضور استادان
دانشگاه فردوسی برای مدرسان و اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم پایه، ریاضی و
زبان وادبیات فارسیِ دانشگاه بغداد برگزار خواهد کرد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار