ارسال شده در تاریخ :

بر
اساس مذاکرات انجام شده میان دکتر احسان قبول، رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد و خانم رویا شهمیرزادی رئیس انستیتوی فرهنگی حافظ- گوته آلمان قرارداد همکاری علمی- آموزشی میان ایشان به
امضا رسید.


بر
اساس این تفاهم نامه موسسه حافظ – گوته بر اساس برنامه و منابع آموزشی مرکز فردوسی
در برلین زبان فارسی را آموزش می
‌دهد و فارسی آموزانش
را برای دوره‌های تکمیلی به مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد اعزام خواهد کرد.


براساس
این قرارداد مرکز فردوسی در زمینه آموزش مجازی زبان فارسی، برگزاری آزمون فردوسی
(آزمون بسندگی زبان فارسی)، تهیه محتوای مناسب آموزشی و برگزاری دوره های دانش
افزایی استادان و اعزام استاد زبان فارسی به برلین با موسسه حافظ- گوته همکاری
خواهد داشت.


شایان
ذکر است این تفاهم نامه با همکاری موسسه یاران نوآور پیشه خراسان و پس از اعزام
تعدادی از فارسی آموزان موسسه حافظ- گوته به مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد و
بررسی کیفیت آموزشی و امکانات این مرکز و تایید آن از سوی موسسه حافظ- گوته به
امضاء دو طرف رسید.


700035


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار