ارسال شده در تاریخ :

نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق و چشمگیر خود در دهمین
جشنواره نشریات دانشجویی کشور 15 عنوان
برتر این جشنواره را کسب کردند.


براساس رای داوران دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور : نشریه گنجینه_ثقلین
رتبه اول بخش دینی و قرآنی ، نشریه آتلیه_آزاد رتبه اول بخش فنی و مهندسی، نشریه سیاست_نامه
رتبه سوم بخش علوم انسانی، نشریه رویان رتبه دوم بخش علمی کشاورزی و دامپزشکی ، نشریه ارغنون رتبه اول بخش نشریات هنری ، نشریه موج رتبه دوم بخش نشریات الکترونیکی کاغذی ، نشریه روزنه رتبه سوم بخش نشریات الکترونیکی
کاغذی ، نشریه سیمیا
رتبه دوم, بخش ویژه - آسیب
های اجتماعی ، نشریه موج
رتبه سوم, بخش ویژه - محیط زیست ، نشریه
وقایع_اتفاقیه رتبه دوم, بخش ویژه – گفتگو
محوری ، نشریه سیمیا رتبه سوم, بخش آثار برگزیده - مصاحبه ، نشریه موج
رتبه شایسته تقدیر, بخش آثار برگزیده - مقاله علمی کشاورزی ، نشریه سیمرغ رتبه اول، بخش آثار برگزیده - مقاله ادبی ، نشریه گیومه رتبه سوم، بخش آثار برگزیده - مقاله فرهنگی ، نشریه وقایع_اتفاقیه رتبه دوم، بخش آثار برگزیده - مقاله اجتماعی حائز
رتبه های برتر این جشنواره گردیدند.


لازم به ذکر است ، دهمین دوره «جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های
سراسر کشور» موسوم به "تیتر
۱۰" در سه بخش اصلی شامل «آثار
برگزیده»، « نشریات برگزیده» و «فضای مجازی» و همچنین دو بخش «ویژه» و «نویسندگان
برتر» برگزار شده است که
بیش از ۳۷ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و از این تعداد ۶۴۹ اثر پس از دو مرحله داوری به مرحله سوم راه یافت


مرحله پایانی این جشنواره در روز
یکشنبه
۱۲ شهریور ماه سال جاری برگزار شد و نشریات دانشویی دانشگاه فردوسی مشهد موفق
شدند با درخشش خود 15 عنوان برتر این جشنواره را کسب نمایند.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار