ارسال شده در تاریخ :

به
مناسبت هفته دولت سرای اساتید دانشگاه
فردوسی مشهد جهت اسکان اعضای هیات علمی افتتاح می شود.


سرای
اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در فضایی بالغ بر 2194 متر مربع در قسمت جنوبی
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که دارای 6 بلوک غربی و شرقی و 54 واحد یک
خوابه ، دوخوابه و سه خوابه برای اسکان کوتاه مدت اعضای هیات علمی جوان دانشگاه فردوسی مشهد در نظر گرفته شده است
.


لازم
به ذکر است اعضای هیات علمی جوان که متقاضی اسکان در این مجتمع هستند جهت ثبت نام با شماره تلفن 38802232 آقای میرزایی سرپرست سرای اساتید تماس بگیرند..


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار