ارسال شده در تاریخ :

آزمایشگاه
شناخت و هیجان حسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر بهرامی، معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه، دکتر هاشمی، معاون آموزشی
دانشگاه همچنین هیأت رئیسه دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه‌شنبه 12 دی‌ماه 1396 افتتاح شد.


این
آزمایشگاه با مدیریت دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برای پژوهش‌های مرتبط با حوزه هیجان و حس و مسائل زبانی با بودجه تقریبی 200 میلیون
تومان راه‌اندازی شده است.


لازم
به ذکر است این آزمایشگاه دارای یک دستگاه ثبت امواج مغزی می‌باشد که یک دستگاه ردیاب
چشمی نیز در این آزمایشگاه نصب می شود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار