ارسال شده در تاریخ :

32456

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و با هدف گسترش و اعتلای زبان و ادب پارسی و به منظور پاسداشت یاد و خاطره شاعر برجسته و فرزانه خراسانی و رییس اسبق کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، «استاد محمد قهرمان» مبادرت به اعطای جایزه ادبی " استاد محمد قهرمان" کرده است.

علاقه مندان می توانند کتاب و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی(دوره های دکتری و کارشناسی ارشد) خویش را در حوزه ادبیات دوره صفویه و سبک هندی تا 20 فروردین ماه 1397 به دبیرخانه دائمی این جایزه مستقر در مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد ارسال نمایند.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار