ارسال شده در تاریخ :

اطلاعیه مهم
در راستای ارائه وام های 12 درصدی از سوی بانک ملی
پردیس دانشگاه، به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند سهمیه هر ماه برای اخذ وام
تعداد40 نفر می باشد.


در حال حاضر با توجه به در خواست های ارسال شده
سهمیه آبان ماه به اتمام رسیده است. لذا همکاران عزیزی که تقاضای خود را ارسال نموده
و یا قصد ارسال دارند، می بایست در نوبت ماه های بعدی بانک باشند.


ستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار