ارسال شده در تاریخ :

"  کناره گیری  از  مشارکت  در  ارزیابی ، یعنی  سوزاندن  فرصت  تغییر"                  

دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد :

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ضمن تشکر از همکاری دانشجویانی که با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان خود نموده ‏اند، به اطلاع دانشجویانی که تا کنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی نشده‏ اند  می‏ رساند که  زمان ارزشیابی تا تاریخ 25 خرداد ماه تمدید شد.

 

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار