ارسال شده در تاریخ :


پیروی اطلاعیه قبلی روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به استحضار
دانشگاهیان محترم میرساند.


1 - سه شعبه
اخذ رای در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مستقر میباشد و کلیه مبادی اصلی دانشگاه برای ورود خانواده بزرگ دانشگاه باز است


2 - نتایج
انتخابات پس از پایان اخذ رای و شمارش آرا مشخص میشود و افرادی که از هم اکنون فردی
را پیروز انتخابات میدانند سعی در کاهش مشارکت مردم در انتخابات دارند
.


بنابراین سربلندی و پیروزی مردم ایران در مشارکت حداکثری و
رای دادن یکایک شهروندان عزیز میباشد
.


3 - برای
رای دادن حتما هر چه زودتر اقدام فرمایید تا در ساعات پایانی از شلوغی و ازدحام در
صفوف جلوگیری شود
.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


 
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار