ارسال شده در تاریخ :

 22

راهپیمایی 22 بهمن در جهان یک پدیده بی نظیر است (مقام معظم رهبری)

منتظرحضور پرشور ، با شکوه و گرم شما دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد در راهپیمایی 22 بهمن هستیم

حرکت اتوبو س ها در دانشگاه از میدان علوم و مسجد امام رضا علیه سلام ساعت 8:30 صبح

وعده دیدار : ساعت 9:00 صبح میدان 15 خرداد جنب جایگاه

بسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار