ارسال شده در تاریخ :

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در توضیح اجرای طرح یاد ایام دانشجویی که توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی و شبکه حامیان دانشکده مهندسی صورت گرفته است به اطلاع عموم می‌رساند اجرای چنین طرح‌هایی بدون اطلاع مسئولین ذی‌صلاح دانشگاه و بدون اخذ مجوز توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی که مستقل از دانشگاه و مردم‌نهاد می‌باشد صورت گرفته و دانشگاه فردوسی مشهد از مسئولین این نهادها توضیح خواهد خواست.

لازم به توضیح است که انجام هرگونه فعالیت در سطح دانشگاه نیازمند اخذ مجوز و تائید دانشگاه است. لذا بدین‌وسیله از عموم دانشگاهیان اعم از دانشجویان و دانش‌آموختگان تقاضا دارد از هرگونه اقدام به پرداخت مبلغ در قبال طرح‌ها یا فعالیت‌هایی که از مسیرهایی به‌غیراز مسیرهای رسمی وابسته به دانشگاه است امتناع نمایند. در غیر این صورت در صورت بروز هرگونه مشکلی دانشگاه پاسخگو نخواهد بود.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار