ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از هفت
دانشگاه جامع سطح یک کشور و دارنده رتبه نخست در میان دانشگاه
های دولتی در دیپلماسی علمی و سیاست بینالمللی شدن، اقدام به پذیرش دانشجو از طریق
اجرای مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (
Ph.D)
سال 1397-1396 می
نماید. پذیرش مرحله دوم از طریق ارزیابی علمی و
از میان داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون برگزار شده سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق
جداول پیوست که در ذیل این اطلاعیه درج شده است انجام خواهد شد.


داوطلبان گرامی توجه داشته
باشند که:


به دلیل ماهیت متفاوت رشتههای تحصیلی، بر اساس آخرین مصوبات گروههای آموزشی و مطابق با اطلاعیهها و آییننامههای سازمان سنجش آموزش کشور، ارزیابی مرحله دوم
به صورت تخصصی و از طریق «مصاحبه» و یا «مصاحبه-ارزشیــابی کتبی»صورت می
پذیرد؛


علاوه بر این، در ارزیابی مرحله دوم «سوابق
آموزشی-تحصیلی» و ارزیابی «سوابق پژوهشی» داوطلبان به نحوی که در آیین نامه سازمان
سنجش آموزش کشور اعلام شده است، توسط کمیته
های منتخب در گروههای آموزشی دانشگاه انجام میپذیرد؛


دانشگاه فردوسی مشهد همچون سالهای گذشته محور
برنامه و روش انتخاب داوطلبان دوره دکتری تخصصی را بر مساوات و برابری قرار داده و
هم
راستا با بسیاری از برنامههای توسعه آفرین علمی خود که تحقق آن منوط به
پذیرش دانشجویان برتر در این مقطع است، شاخص اصلی در ارزیابی از داوطلبان و انتخاب
آنان را، شایستگی علمی و سرآمدی پژوهشی آنها تعیین کرده است؛


در اطلاعیه‌های بعدی، تاریخ دقیق و مکان انجام
ارزیابی به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید.
از داوطلبان ارجمند تقاضا می
شود به منظور عدم مواجهه با مشکل در این مرحله
و دریافت اطلاعات تکمیلی، ارتباط خود را با این دانشگاه از طریق مراجعه منظم به
سایت http://vpap.um.ac.ir حفظ نمایند.
درخواست می شود
برای مشاهده جداول (شرایط پذیرش
دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی
97-1396)  و (جدول ارزیابی تخصصی) به
سایت معاونت آموزشی مراجعه نمایید
.


برای ورود به
سایت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اینجا را کلیک کنید


 


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار