ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع عموم همکاران محترم دانشگاهی میرساند: در آستانه ایام فرخنده سال جدید و وداع با سال 1396 ، مراکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد در برخی از روزهای پیش رو ، به شرح ذیل تعطیل میباشد.

این تعطیلی چندروز بواسطه فراهم آوردن زمینه استراحتی مختصر برای پرسنل خدوم آن ، که در تمام سال منحصرآ از پنج روز تعطیلات بهره مند میشوند پیش بینی شده است ضمن آنکه رسیدگی به برخی امور متداول نظیر سم پاشی سالیانه وبروز رسانی برخی سرویسها ونیز انجام فرآیند تعمیر ونگهداری و ….. ضروری و غیر اجتناب می باشد .

پیشاپیش سالی خجسته ومبارک برای شما آرزومندیم وخدمت به شما را افتخاری برای خود میدانیم .

1- مرکز رفاهی شماره یک دانشگاه دروزهای 29 اسفند 96 لغایت سوم فروردین 97 تعطیل بوده واز صبح چهارم فروردین آماده ارائه خدمت میباشد .

2- مرکز رفاهی شماره دو دانشگاه در روزهای 28 اسفند 96 لغایت سیزدهم فروردین 97 تعطیل بوده واز صبح چهاردهم فروردین آماده ارائه خدمت میباشد .

پس از اتمام تعطیلات ذکر شده کماکان پذیرای شما وخانواده گرامیتان خواهیم بود .

با احترام و آرزوی سالی خوش –

مرکز رفاهی -آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار