ارسال شده در تاریخ :

shahri98

نهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 22 و 23 آبان ماه 1398 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

محورهای همایش:

شهرهای آینده و تغییرات اقلیمی

توسعه پایدار اجتماعی و شهرهای آینده

توسعه پایدار اقتصادی و شهرهای آینده

توسعه پایدار زیست‌محیطی و شهرهای آینده

توسعه پایدار نهادی ـ مدیریتی شهرها

توسعه پایدار کالبدی-فضایی و شهرهای آینده

همزمان با برگزاری همایش ، کارگاه‌های آموزشی، میزگردها نمایشگاه تخصصی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی و سازمان‌های مرتبط ازجمله نمایندگان و کارکنان شهرداری‌ها درزمینهٔ های موضوعی کنفرانس برگزار خواهند شد.

آدرس دبیرخانه : مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی کد پستی : 9177948974

تلفن :051-38806782  

دورنگار :051-  38807319

سایت : http://upmc9.um.ac.ir/

ایمیل : upmc9@ferdowsi.um.ac.ir

آخرین اخبار