ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد می رساند با توجه
به تغییر مکان اداره آموزش دانشگاه به محل جدید خود (جنب دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی
مشهد) همکاران اداره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد از روز شنبه  19 فروردین ماه 1396 
در محل جدید جوابگوی مراجعه کنندگان و دانشجویان محترم خواهند بود.


اداره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار