ارسال شده در تاریخ :

IMG_6185000000


به اطلاع دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد می
رساند، هیات بازرسی و نظارت سازمان بازرسی
کل استان خراسان رضوی در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
واقع در سازمان
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد طبقه سوم اتاق 416 مستقر است
.


چنانچه دانشگاهیان
محترم پیشنهاد، انتقاد و یا نظرات اصلاحی
دارند، می‌توانند به هیات بازرسی مستقر در سازمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن
مستقیم 38802499 و یا شماره داخلی 2499 تماس
بگیرند.


ضمناً سامانه رسیدگی به
شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی
http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت پیشنهاد، انتقاد و
یا نظرات اصلاحی همکاران می باشد .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار