ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 13 دی ماه 1395 دانشگاه
فردوسی مشهد میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استاندار خراسان رضوی و مدیران عالی
رتبه استان به مناسبت افتتاح رویداد بزرگ مشهد 2017 پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود.


دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهدضمن
خوش آمد گویی به میهمانان به فعالیت های
دوساله دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه کمیته آموزش و پژوهش ستاد مشهد 2017
اشاره کرد.


وی از جمله اقدامات صورت گرفته در این
کمیته را 37 برنامه مصوب و همچنین اقدامات صورت گرفته برای آمادگی به منظور اجرای
هرچه بهتر این رویداد به یاد ماندنی دانست.


از جمله اقدامات مورد اشاره رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد برگزاری جشنواره های ملی حرکت، رویش و جشنواره فرهنگ ملل با حضور
دانشجویان 17 ملیت جهان بودند.


وی همچنین برنامه های آتی مصادف با سال
2017 را ذکر نموده و به رویدادهایی مانند جشنواره ورزشی دانشجویان کشورهای اسلامی،
همایش سیره رضوی و اختتامه همایش گفتگوی ایران و جهان عرف که مصادف با مراسم
افتتاح مشهد 2017 می باشد اشاره کرد.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد استفاده از
تمام ظرفیت های دانشگاهی استان را تلاش برای رسیدن به آرمان های مورد تاکید مقام
معظم رهبری دانست.

آخرین اخبار