ارسال شده در تاریخ :

دکتر مجید میرزاوزیری، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی
مشهد، به منظور معرفی و برگزاری مسابقات شهر ریاضی و فوتبال ریاضی که با نام آریث‌لند
و مث‌بال در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود در پانزدهمین فستیوال ریاضی دانشگاه اوفال
برزیل حضور یافت
.


پانزدهمین فستیوال ریاضی دانشگاه اوفال برزیل با حضور دانش‌آموزان،
دانشجویان و ریاضیدانان کشورهای مختلف در هفته آخر اکتبر ۲۰۱۷ در شهر ماسیو از ایالت
آلاگواس برزیل برگزار شد.
این فستیوال هر ساله به منظور ایجاد علاقه‌ در دانش‌آموزان و
دانشجویان به ریاضیات و به خصوص المپیاد ریاضی اجرا می‌شود
.


همچنین در بخش میزگرد المپیاد ریاضی این فستیوال به بررسی شیوه‌های
ایجاد علاقه و کسب موفقیت در المپیاد ریاضی و مقایسه وضعیت المپیاد ریاضی در ایران
و برزیل پرداخته شد
.


دکتر میرزاوزیری در این میزگرد با بیان این که علاقه و موفقیت
در ریاضیات صرفاً وابسته به محیط مناسب ایجاد شده توسط معلمان و دانش‌آموزان است گفت:
«موفقیت در مسابقات ریاضی عشقی دوسویه می‌خواهد؛ هم از جانب شاگرد و هم معلم. این که
معلمان عاشقانه قصد دارند شاگردشان در مسابقه‌ای موفق باشد و زمان قابل توجهی که بدون
چشمداشت برای آن صرف می‌کنند بیشتر از هر بودجه‌ای می‌تواند بر کسب نتیجه مؤثر باشد.
طبیعتاً باید بودجه‌هایی در این راه صرف شود و این وظیفه دولت‌هاست که برای علوم پایه
سرمایه‌گذاری کنند اما حتی زمانی که دولت‌ها از وظیفه خود غافل هستند عشق متقابل شاگرد
و معلم موفقیت می‌آفریند. در ایران، برندگان مدال‌های المپیادی سال‌های قبل، این وظیفه
نانوشته را بر خود ملزم می‌دانند که راهنمای نسل بعد از خود باشند. در حقیقت آتش مدال
قبلی موجب روشن شدن شمع موفقیت بعدی در زمینه المپیاد می‌شود. فضای مناسب ایجاد شده
توسط المپیادی‌های قبلی در یک مدرسه، این اعتماد را در نسل بعدی دانش‌آموزان به وجود
می‌آورد که می‌توانند در سطح بین‌المللی موفق باشند. راز ماندگاری ایران بر قله المپیاد
صرفاً همین بوده است. این تصویری است که من در آیینه تجربه ۲۲ ساله خود در تدریس المپیاد
ریاضی و کامپیوتر در دانش‌آموزانم دیده‌ام


استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این
سؤال که آیا این شیوه‌ها توانسته است علاقمندی به ریاضیات و المپیاد را افزایش دهد
گفت: «با آماری که من دارم متوجه شده‌ام این شیوه توانسته است علاقه‌مندی و موفقیت
در ریاضیات را تا بیش از دو برابر افزایش دهد. امیدوارم با برگزاری این مسابقه در برزیل،
تا چندی بعد آمار شما هم مؤید این تجربه من باشد.»


گفتنی است شیوه برگزاری مسابقه شهر ریاضی و فوتبال ریاضی مورد
توجه حاضران فستیوال قرار گرفت.


800904


800903


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار