ارسال شده در تاریخ :

اردوی
فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد با شعار پاکسازی محیط زیست با
حضور بیش از سی نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و با همراهی دکتر ابوالفضل
غفاری رئیس سابق اداره امور دانشجویان شاهد
و ایثارگر و از اهالی اخلمد و دکتر صادق علمی
از اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در روستای باستانی- ییلاقی
اخلمد برگزار شد.


دانشجویان
در این اردو که در روز سه شنبه 24 مرداد ماه 96 برگزار شد با حضور در مزار شهید سید
هادی هاشمی به این شهید ادای احترام کردند و خانم اسما حسینی مقدم دانشجوی دکترای ادبیات
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و فرزند شهید مدافع حرم محمدرضا حسینی مقدم و از همرزمان
شهید سید هادی هاشمی فرازهای از زندگی این شهید را بیان کرد.


سپس
دانشجویان با حضور در پایگاه بسیج روستای اخلمد جهت انجام طرح پاکسازی محیط زیست توجیه
شده و ضمن بهره گیری از زیبایی طبیعت, به جمع آوری زباله از مسیر آبشار پرداختد.


دکتر
غفاری ضمن معرفی کتاب " بهشت خراسان " نوشته حجه السلام ابراهیم غفاری دربیان قدمت تاریخی روستا به مواردی چون سد دوره بایسنقرخانی و قدمت 600 ساله آن؛ حضور علامه امینی در سال 42 به مدت 40 روز و نگارش
بخشی از کتاب معرف الغدیر در این روستا , حضور مقام معظم رهبری در دوران مبارزه برای گریز از تعقیب
ماموران ساواک در این روستا اشاره کرد و دکتر محمد صادق علمی عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن گفتگوی با آنان دغدغه های مقام معظم رهبری در ارتباط با فعالیت
های فرهنگی در بین جوانان را یاد آوردی نمودند.


لازم
به ذکر است ، روستای اخلمد 37 شهید در دروان
دفاع مقدس و2شهید مدافع حرم به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.


800447


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار