ارسال شده در تاریخ :

با اضافه‌شدن امکان محاسبه و انجام عملیات
پرداخت‌های متفرقه (ماده‌های قانونی 27 و 38، دفاع رساله و . . .) سامانه حقوق و دستمزد
دانشگاه ارتقا یافته و فرایندهای الکترونیکی جدیدی به آن اضافه شده است.


تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی تغییرات و ارتقای
این سامانه بنا به نیازهای مدیریت مالی دانشگاه توسط همکاران مدیریت مالی، مدیریت فرایندها
و مرکز فاوا انجام پذیرفته است.


عملیات اضافه‌شده به سامانه شامل موارد زیر
می‌باشد.


امکان ثبت لیست‌های پرداختی مختلف و متفرقه در یک ماه


امکان محاسبه پرداخت‌ها بر مبنای لیست‌های ارسالی


امکان ابطال پرداخت‌ها بر مبنای لیست مورد نظر


امکان تهیه گزارش خلاصه لیست پرداخت و جزییات پرداخت


قطعی کردن پرداخت و ارسال پیامک برای لیست.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار