ارسال شده در تاریخ :

براساس
اعلام رسانه ای رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا رضوان طلب درباره نتایج ارزشیابی از عملکرد دانشگاه ها در رسیدگی به
پرونده های درخواست جذب هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد 
از نظر «تعداد پرونده های بررسی شده جذب» و «تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی» موفق به
احراز رتبه نخست در میان دانشگاه های دولتی کشور شده است.


جدول
زیر نشان دهنده جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در کیفیت ارایه خدمت به داوطلبان جذب 
و تبدیل وضعیت استخدامی در میان 30 دانشگاه کشور است.


(منبع
خبر: ایسنا، 17-مهر-1396).


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار