ارسال شده در تاریخ :

دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با آغاز برنامه های رویداد  مشهد 2017 پروژه ترویج علوم ریاضی در جامعه را برنامه ریزی
و اجرا می کند . 


دکتر
سهیلی رئیس این دانشکده  در گفتگویی با روابط عمومی
دانشگاه اظهار کرد : دانشکده علوم ریاضی اولین مجموعه فعالیت های خود  با نام
  “ ریاضی برای همه “  را به صورت رسمی از تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری
با برگزاری همایشی با همین نام در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد آغاز می کند.


وی
ادامه داد : اولین مرحله  این همایش ، با حضور دانش آموزان  دوره  ابتدایی و همچنین دوره اول آموزش متوسطه و خانواده  آنان برگزار می شود، و با
توجه به اینکه برای رفع مشکل در یادگیری
ریاضیات باید به پایه های پایین تر توجه کرد، 
دانشگاه فردوسی مشهد  خانواده را نیز در مرکز توجه قرار داد.


رئیس
دانشکده علوم ریاضی اظهار امیدواری کرد که در فرآیند انجام این پروژه، ضمن مخاطب قراردادن افراد مختلف جامعه، باعث بهبود انگیزه و اقبال جامعه و خانواده ها و به خصوص دانش آموزان
و دانشجویان به علوم ریاضی و کاربردهای آن به عنوان ابزاری برای داشتن یک تفکر
سیستمی و ارائه بهتر و باعث بروز  توانمندی آنان شود .


ایشان در ادامه به نتیجه دیگر این پروژه که در  طرح دکتر میرزاوزیری عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان سازمان وحدت
بخشی استعدادهای ​درخشان (سواد) ذکر شده است، جذب دانش آموزان
مستعد و توانمند در  گروه آموزشی ریاضی و فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد می باشد .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار