ارسال شده در تاریخ :

انجمن
علمی زبان و ادبیات فرانسه اولین تئاتر
فرانسوی زبان با زیر نویس فارسی را در دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآورد.


« اخترک ب 612» تئاتری ادبی است
که آثار ادبی معروف فرانسه را از قرن 17 تا 20 میلادی با روایتی اقتباسی - تطبیقی است
به تصویر کشید. با وجود برف و یخبندان، این تئاتر از 30 بهمن تا 2 اسفند با
استقبال بی سابقه ای در تاریخ تئاترهای خارجی زبان دانشگاه فردوسی مشهد رو به رو
شد و پذیرای 800 مخاطب از جمله اساتید گروه زبان و ادبیات فرانسه در آمفی تئاتر
پردیس بود.


« اخترک ب 612 » به نویسندگی
و کارگردانی فروزان غفاریان، در اردیبهشت ماه 1396 به جشنواره ملی تئاتر فرانسوی
زبان در تهران راه می یابد.


لازم به ذکر است که گروه تئاتر انجمن علمی دانشجویان
زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد سال گذشته نیز در این جشنواره مقام اول
را کسب کرده است.


600200


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار