ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد صادر شد، دکتر فریبرز رحیم نیا استاد گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه پژوهشی مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی
در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه پژوهشی
مدیریت اسلامی آن پژوهشکده ابقاء می شوید.
توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است :  دکتر فریبرز رحیم نیا استاد
استاد گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد که تالیف 5 عنوان کتاب و استاد
راهنمای بیش از 150 پایان نامه مقطع کارشناسی
ارشد و دارای ارائه و چاپ بیش از 110 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی می باشد و سابقه
حضور و ارائه مقاله در حدود 50 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.


معاون اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سالهای 85 الی 89 ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سال 89 ، مشاور
برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه در سالهای 83 الی 89 و مدیریت گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد در
حال حاضر از سوابق اجرایی دکتر فریبرز رحیم نیا می باشد
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار