ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محسن خلیلی استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم اداری و اقتصادی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه علوم سیاسی آن دانشکده ابقاء می‌شوید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

دکتر محسن خلیلی استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که در کارنامه علمی خود پنج عنوان کتاب تألیفی و سابقه حضور و ارائه مقاله در بیش از 85 کنفرانس داخلی و خارجی همچنین ارائه و چاپ بیش از 110 عنوان مقاله در مجلات داخلی و بین‌المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

آخرین اخبار