ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر جهانگیر مسعودی، دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی
مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی فلسفه
و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا
شد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد شماره 339 مورخ 10 اردیبهشت 96 رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه فلسفه
و حکمت اسلامی آن دانشکده ابقاء می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال
خواستارم.


دکتر
جهانگیر مسعودی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، تحصیلکرده
در رشته های فیزیک، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در دانشگاه های فردوسی مشهد، دانشگاه
تهران و دانشگاه تربیت مدرس می باشد که در
کارنامه علمی خود چهار کتاب تالیفی و هشتاد مقاله( پنجاه مقاله علمی – پژوهشی و
بیش از سی مقاله علمی – ترویجی و همایشی) در زمینه مباحث فلسفی و دین پژوهی دارد.


دکتر
جهانگیر مسعودی همچنین سابقه بیش از بیست
سال تحصیل و تدریس در حوزه علمیه خراسان را داراست و در حال حاضر مشاور فرهنگی در
دانشگاه فردوسی مشهد و نیز معاونت آموزشی پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی از مسوولیت
های علمی اجرایی وی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار