ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی آقای مهندس ابوالقاسم ساقی کارشناس دانشگاه را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


معاون گزینش دانشگاه ،عضو شورای هسته گزینش دانشگاه با ابلاغ معاون وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیات اجرائی کمیته ساماندهی نیروی انسانی غیر هیات علمی ، مسئول آموزش کارکنان دانشگاه در مدیریت کارگزینی ، کارشناس دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه از سوابق اجرائی مهندس ساقی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار