ارسال شده در تاریخ :

به همت
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی،
جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، انجمن جامعه شناسی ایران شاخه خراسان و همچنین گروه علوم
اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، آیین نکوداشت دکتر هما زنجانی زاده، استاد
پیشکسوت گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ساعت 8:30 روز چهارشنبه، 26 مهرماه در تالار فردوسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.


این
مرکز می کوشد تا با زنده نگه داشتن یاد و خاطره مفاخر و بزرگان دانشگاه، در دانشجویان
و نسل جوان انگیزه های بیشتر و ژرف تری ایجاد و روحیه خودباوری را در میان آنان تقویت
نماید. در این راستا تا کنون بیش از ده بزرگداشت و نکوداشت برای بزرگان و مفاخر دانشگاه
برگزار کرده است که نکوداشت استاد سید جلال الدین آشتیانی، دکتر غلامحسین یوسفی، پروفسور
تقی فاطمی، دکتر علی شریعتی، استاد کاظم مدیرشانه چی، استاد محمد واعظ زاده خراسانی
و دکتر محمدکاظم خواجویان از آن جمله بوده است.


مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه  فردوسی مشهد مقدم دانشجویان، اعضای هیأت علمی و علاقه مندان را در آیین نکوداشت دکتر هما زنجانی زاده گرامی می دارد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار